TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Ngày: 15/07/2024
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN EAĐRĂNG 2
Công suất (MW):
0 / 6.4
Sản lượng:
(KWh)
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
0
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.85
MNC:
386
T/t thiết bị:
Đang hoạt động tốt
Ghi chú:
Ngừng tích nước

TIN MỚI

02622240159

02622240159