Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021. Ngày thanh toán tạm ứng cỏ tức bằng tiền: 15/04/2021. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 24/04/2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch - Họ và tên cá nhân: Mai Hồng Ngọc - Quốc tịch: Việt Nam - Số CMND: 240895486 - Địa chỉ liên hệ: 102/55/2/9 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
NGHỊ QUYẾT HĐQT

NGHỊ QUYẾT HĐQT

NGHỊ QUYẾT SỐ 190/2020/NQ-HDDQT NGÀY 07/10/2020 VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
NGHỊ QUYẾT CHI TRẢ CỔ TỨC PHẦN CÒN LẠI NĂM 2019

NGHỊ QUYẾT CHI TRẢ CỔ TỨC PHẦN CÒN LẠI NĂM 2019

NGHỊ QUYẾT CHI TRẢ CỔ TỨC PHẦN CÒN LẠI 2019 Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020 Ngày chi trả cổ tức: 07/07/2020 Tỉ lệ: 6%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
NGHỊ QUYẾT HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2020

Hiện tại, Công ty đã chuẩn bị xong các thủ tục pháp lý và hoàn thiện các tài liệu để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Dự kiến tổ chức vào ngày 18/4/2020). Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực hiện công văn số 2572/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Lắk hạn chế tập trung...
THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Mời Quý cổ đông xem trước Tài liệu Đại hội tại đây
02622240159

02622240159