Cập nhật lúc: 11/03/2021

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào các lĩnh vực sau:

* Đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện.

Đây là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, Dự án thuỷ điện Ea Đrăng 2 là công trình đầu tiên do Công ty đầu tư xây dựng và quản lý vận hành. Sản lượng điện năng do công ty sản xuất ra sau khi trừ đi sản lượng điện tự dùng sẽ được bán cho Tổng công ty Điện lực Miền Trung..

* Xây dựng các công trình: Dân dụng, cầu đường, thuỷ lợi, điện.

Đây là hoạt động phụ của Công ty. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã nhận thi công các công trình như:

- Cung cấp thiết bị, xây lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh để đưa vào vận hành ngăn đấu nối 35kV tại trạm F3 Hoà Bình thuộc công trình thuỷ điện Krông Kmar.

- Cung cấp thiết bị, xây lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh để đưa vào vận hành ngăn đấu nối 35kV tại trạm F14 Hoà Bình thuộc công trình thuỷ điện Krông Kmar

- Thi công đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện mỏ đá km39 Xã EaTrang, huyện M’Drăk, tỉnh Đăk Lăk.

- Thi công di chuyển trạm biến áp T 159M (Đường dây 473 F1)

* Xây dựng và lắp đặt mạng truyền dẫn và thiết bị viễn thông.

Không hoạt động

* Thiết kế công trình điện năng. Gồm các công trình

- Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo KTKT công trình đường dây trung áp và TBA cấp điện mỏ đá Hoà Hiệp

- Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo KTKT công trình cấp điện mỏ đá thôn 5 xã EaBar.

- Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo KTKT đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện nhà làm việc Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

* Giám sát thi công xây dựng công trình điện năng: Gồm các công trình

- Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận HTX khu vực Huyện Krông Păk, Krông Bông Tỉnh Đăk Lăk.

- Cải tạo đường dây trung áp 473F1, 476 F1 khu vực TP Buôn Ma Thuột.

- Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận khu vực Huyện Buôn Đôn, EaKar, Cư Mgar Tỉnh Đăk Lăk.

- Hoàn thiện lưới điện tiếp nhận khu vực Huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk

- Cải tạo lưới điện trung thế khu vực TP Buôn Ma Thuột.

- Lắp đặt mỏ phóng điện trên lưới điện trung áp dây lọc bán phần, Đăk Lăk

* Sản xuất cấu kiện thép, bê tông và các sản phẩm bê tông cốt thép, mạ kẽm nhúng nóng.

Không hoạt động

In Gửi Email
02622240159

02622240159