Công suất (MW):
0/6,4
Sản lượng:
(KWh)
Ngày:
Tháng:
0
Năm:
1.967.120
Mực nước hồ:
(m)
MNDBT:
390
Hiện tại:
385.8
MNC:
386
T/t thiết bị: Đang hoạt động tốt
Ghi chú: Ngừng tích nước
   
Tổng sản lượng:
Tổng sản lượng trong tháng: 65.539
Tổng sản lượng trong năm: 1.099.333
Ngày Sản Xuất Công suất Sản lượng Mực nước Tình Trạng Ghi Chú
02/02/2023 6.4 32.488 389.55 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
01/02/2023 6.4 33.051 389.7 Đang hoạt động tốt Chạy tích nước
02/02/2023 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 32.488
Mức Nước Hiện Tại: 389.55
01/02/2023 Công Suất: 6.4 Sản Lượng: 33.051
Mức Nước Hiện Tại: 389.7
02622240159

02622240159