Cập nhật lúc: 20/04/2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 20/04/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đak Lak được tổ chức tại Hội trường IVORY 4 (tầng 2) KHÁCH SẠN ELEPHANTS số 142 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk với sự tham gia của 58 cổ đông (tham gia trực tiếp: 35 cổ đông và 23 đại biểu ủy quyền), sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.874.589 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

In Gửi Email
02622240159

02622240159