THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Mời nhà thầu tham gia chào giá Gói thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện điện lực Đaklak
02622240159

02622240159